Administracja cmentarzy Bydgoszcz. Jakie sprawy administracyjne załatwisz w biurze Zieleni Miejskiej.

Administracja cmentarzy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku administracja cmentarzy, w drodze porozumienia stron pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Zielenią Miejską została przeniesiona w całości do Biur Obsługi Klienta zlokalizowanych przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek D, pokój nr 4 oraz przy ul. Wiślanej 22 (biuro na terenie domu pogrzebowego). W sprawach administracyjnych dotyczących cmentarzy komunalnych w Bydgoszczy prosimy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej pod wskazanym wyżej adresem.

Jakie sprawy związane z administracją cmentarzy można dalej załatwiać w Zieleni Miejskiej?


W dalszym ciągu mogą Państwo załatwić u nas szereg spraw związanych z administracją cmentarzy podczas organizacji pochówku. Są to m.in.:

  • Zakup nowego miejsca ziemnego do pogrzebu;
  • Umówienie terminu i godziny pogrzebu na cmentarzu;
  • Wykupienie nowego miejsca urnowego (w ścianie, pola ziemnego lub grobowczyka);
  • Opłacenie miejsca do pogrzebu, wynajęcie kaplicy na cmentarzu;
  • Znalezienie nieopłaconego miejsca na zamkniętej kwaterze i jego wykupienie (tylko przy pogrzebie).
Dla naszych klientów załatwiamy wszystkie formalności administracyjne w Urzędzie Miasta związane z pochówkiem i nie pobieramy z tego tytułu opłat. Oznacza to, że sprawy pogrzebowe i cmentarne są dostępne dla Państwa dalej w jednym miejscu.
Jakich spraw związanych z cmentarzami nie załatwią Państwo w Zieleni Miejskiej?


Nie zajmujemy się już bieżącą administracją cmentarzy, w związku z czym nie załatwią Państwo u nas spraw związanych z:
  • Przedłużeniami grobów bez organizacji pochówku;
  • Zgłoszeniami (np. o wycinkę drzew, akty wandalizmu, naruszenia porządku);
  • Zgodami na postawienie pomnika;
  • Bieżącym funkcjonowaniem cmentarzy.